Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Franchise, zelfstandig maar niet alleen!
De informatie op deze pagina vormt slechts een inleiding. Voor gedetallieerde informatie kunt ook terecht op de pagina met veel gestelde vragen.
Als franchisenemer moet u zich aan de afspraken houden in de overeenkomst. Naast de afdrachten worden er veel zaken geregeld over het op de juiste manier toepassen van de formule. Als de omzet tegenvalt dan zal een franchisegever kunnen beargumenteren dat dit wordt veroorzaakt doordat de formule onvoldoende in de praktijk wordt gebracht. In het geval van een bewezen formule is het ook niet meer dan logisch dat u zich hier aan houdt. U heeft entreegeld betaald en betaald waarschijnlijk een afdracht. Het niet volgen van de formule is in dat verband niet erg logisch.
Franchising is een hechte samenwerkingsvorm tussen twee juridisch en economisch zelfstandige partijen (franchisegever en franchisenemer). Het combineert de voordelen van een formule (zoals uniforme uitstraling & schaalvoordelen) met lokaal en zelfstandig ondernemerschap.
Een franchisegever stelt de formule niet gratis ter beschikking, maar verlangt daarvoor een vergoeding. De vergoeding kan op verschillende manieren vorm worden gegeven. Heel gebruikelijk is, dat de franchisenemer entreegeld betaalt. De hoogte van het entreegeld kan verschillen.

Daarnaast zal gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst een vergoeding betaald worden, meestal maandelijks. We spreken dan over ‘afdracht, royalties of service fee’. In de regel komt dit neer op een percentage van de omzet. Als het pand eigendom is van - of gehuurd wordt door - de franchisegever is er soms sprake van een koppeling met de huur en bepaalt de huurovereenkomst dat huur wordt betaald in de vorm van een percentage van de omzet. Het komt ook voor dat de franchisenemer producten afneemt bij de franchisegever en dat daarin (deels) de afdracht  is versleuteld. Het spreekt voor zich dat een combinatie van de afdrachten voorkomt.
Vergoedingen
Toepassing
Ondersteuning
U koopt van de franchisegever niet alleen de 'hardware'. U koopt ook kennis en ervaring. Deze komt naar u toe in de vorm van beschreven processen, training en begeleiding. Vaak is er sprake van een start- of inductietraining. U ontvangt een handboek waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn opgenomen. Verstandige franchisegevers komen gedurende de looptijd van uw overeenkomst regelmatig op bezoek (field visits), geven aanvullende training en opleiding en voorzien u van updates voor het handboek.
Franchise wordt steeds gangbaarder Er is (nog) geen sprake van wettelijke regelingen die specifiek op franchising van toepassing zijn. Het is zelfs mogelijk dat een franchiseovereenkomst mondeling worden aangegaan. Het moge duidelijk zijn dat dat niet de beste en meest voor de hand liggende manier is. Normaal gesproken zal er sprake zijn van een franchiseovereenkomst waarin al afspraken staan verwoord en beide partijen hun handtekening onder zetten.
Voor antwoorden op veel gestelde vragen over franchise ga je hier naar toe