Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Franchise komt in verschillende soorten en maten. U kunt kiezen voor de exploitatie van één vestiging. Na verloop van tijd opent u een tweede of zelfs een derde vestiging. U bent dan multiple unit franchisenemer.

Sommige franchise formules kiezen ervoor om een gebied of een land compleet te laten ontwikkelen door een franchiseondernemer. Een dergelijke franchisenemer wordt 'area developer' genoemd. Hij of zij mag zelf geen (sub) franchiseovereenkomsten aangaan en opent dus vestigingen die hij zelf moet financieren, opstarten en exploiteren.

Heel gebruikelijk is de optie om een land of een deel ervan uit te geven aan een master franchisenemer. Deze ontwikkelt de formule door zelf franchiseovereenkomsten aan te gaan met zelfstandig ondernemers.

De master franchiser opereert dus zelf als franchisegever en is op zijn beurt franchisenemer van de formule. Vrijwel altijd betreft het hier formules uit het buitenland. Een master franchisenemer in Nederland koopt dus het recht om Nederland te mogen exploiteren en deelt in de resultaten van de Nederlandse franchisenemers.
Master Franchisenemer
Veel buitenlandse franchiseorganisaties zien Nederland als een springplank naar de rest van Europa. Met onze open economie, goed onderwijs, IT, infrastructuur en talenkennis heeft Nederland deze formules dan ook het nodige te bieden.
Typen franchise
Niet voor iedereen
Voordelen
Een Master franchise is lang niet voor iedereen weggelegd. De investeringen voor een master van een bewezen formule zijn hoog. Niet alleen is de entree fee significant hoger dan bij een reguliere franchise, niet zelden € 100.000 of meer, de opstartkosten kunnen daar een veelvoud van zijn.

De master-franchiseovereenkomst heeft, juist vanwege de hoge investering vaak een langere looptijd dan reguliere franchiseovereenkomsten. Ook kan het zijn dat het feit dat u met een buitenlandse partij van doen hebt betekent dat de overeenkomst onderworpen is aan het rechtsysteem van de franchisegever. Vanzelfsprekend dient u de Engelse taal machtig te zijn omdat de voertaal niet de Nederlandse zal zijn. vanwege de ze twee redenen is het verstandig om u te laten begeleiden door goede franchisespecialisten die thuis zijn in internationale verhoudingen, franchiseverhoudingen en - overeenkomsten.
Een master franchiseovereenkomst kent een behoorlijk aantal voordelen.

ALs het goed is, is het franchisesysteem al succesvol gebleken in tenminste de thuismarkt. Buitenlandse franchiseorganisaties zien Nederland vaak als een springplank. Nadeel is dat Nederland dan één van de eerste landen is  dat aan bod komt. Voordeel is dan vaak dat er voordelige afspraken te maken zijn. Ook is het dan mogelijk om meer invloed uit te oefenen omdat u helpt de kinderziektes van de internationalisatie eruit te halen.

Er is dus sprake van een behoorlijk bedrag, nog voordat er begonnen wordt. Het niet hoeven uitvinden van het wiel maakt de start efficiënt en een grotere kans op een snel en daarmee goede ‘return on investment’. Het groeipotentieel is veel groter en sneller te realiseren dan bij een traditionele beginnende franchise.

Het wiel is dus al uitgevonden. Niet alleen met het concept zelf is ervaring. Waarschijnlijk heeft de formule ook al de nodige ervaring met franchise.

Samengevat; als master franchisenemer hoeft u niet het concept te ontwikkelen. Beperkte overhead, commerciële focus en snelle exansie en een gespreik risico (uw franchisenemers investeren mee).
Informatie over Master Franchise