Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Haalbaarheidsonderzoek, Wie moet deze uitvoeren en betalen?
Niet alleen een franchisegever die een nieuwe vestiging wil laten openen zal behoefte hebben aan informatie over de vraag of zo’n nieuwe vestiging succesvol kan zijn. Ook de potentiële franchisenemer zal willen weten of het haalbaar kan zijn om op een specifieke locatie een bedrijf te starten onder de aangeboden franchiseformule. Om die reden wordt vaak op voorhand een exploitatie- dan wel vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd.
De franchisegever is overigens niet verplicht een rapport op te maken en dat aan de potentiële franchisenemer ter beschikking te stellen. Doet hij dat toch en blijkt het rapport ernstige fouten te bevatten – de omzet en winst blijken bijvoorbeeld sterk achter te blijven bij hetgeen op grond van het onderzoek verwacht mocht worden -, dan kan de franchisegever onder omstandigheden onrechtmatig handelen jegens de franchisenemer, namelijk wanneer hij weet dat het rapport ernstige fouten bevat en hij de potentiële franchisenemer daarop niet attent maakt. Zorgvuldigheid bij het (laten) opstellen van een exploitatieonderzoek is daarom geboden.
Voordelen; Waarom zou ik franchise nemer moeten worden?
Voor- en nadelen voor de franchisegever. Een groot voordeel voor een franchisegever, is dat hij zijn bedrijf betrekkelijk gemakkelijk en snel kan uitbreiden, zonder zelf de kosten van filialen te hoeven dragen. Tegelijkertijd houdt hij de controle over de wijze waarop de franchisenemer de onderneming drijft en in het bijzonder of dat wel conform het franchiseconcept gebeurt.
Een nadeel voor de franchisegever kan zijn dat de franchisenemer de instructies niet of niet geheel opvolgt, wat tot (imago)schade kan leiden. In dat geval kunt u een advocaat, gespecialiseerd in franchise ondernemingen, inschakelen. .

Voor- en nadelen voor de franchisenemer
Het zal duidelijk zijn dat het voor een ondernemer gunstig kan zijn een onderneming te gaan drijven onder de vlag van een franchiseketen, met name wanneer hij nog niet veel ervaring heeft. De franchisegever biedt immers een kant en klaar concept, knowhow en ondersteuning. Ook zal de financiering vaak gemakkelijker rond te krijgen zijn wanneer op basis van een franchiseformule gewerkt zal worden.
Het in franchise te nemen concept zal daarnaast al bekendheid genieten bij het publiek en daarmee bij de potentiële klanten. Hoewel de bedrijfsvoering conform het franchiseconcept zal moeten plaatsvinden, is de franchisenemer een zelfstandig ondernemer, wat voor velen een aanlokkelijke gedachte is.
Voor de franchisenemer is een nadeel dat hij een deel van zijn vrijheid als ondernemer inlevert in ruil voor het concept en hij een deel van zijn winst moet afstaan aan de franchisegever.
Consultants; Waarom zou ik daar gebruik van maken?
Het voordeel van een franchiseconsultant heeft vooral te maken met kennis en netwerk. Een ervaring franchise consultant kan helpen bij het coachen en samen met u snel en efficiënt definiëren welke type of franchise het best bij u past. Een goede consultant draagt bovendien alternatieven aan tijdens het proces en kan u in contact brengen met franchisegevers.
Externe hulp; Zijn er partijen die mij kunnen ondersteunen
Franchisegezocht.nl is onderdeel van een heel netwerk van ondersteunende partijen die onafhankelijk van elkaar opereren. Wij beschouwen hen als onze kennispartner. Er zijn verschillende partijen die in opdracht van franchisegevers op zoek zijn naar franchisenemers. Daarover is veel te vinden op het internet.
Keuze; Hoe kom ik, als het gaat om de formule tot ee juiste keuze?
Het kiezen van de juiste franchiseformule van het allergrootste belang. Het gaat over geld maar ook over een inspirerende omgeving. Het is van belang dat u de vaardigheden heeft maar ook dat u dit leuk vind. Het moet passen in uw lifestyle maar het moet ook genoeg geld generen om een bepaalde lifestyle er op na te houden.  Minimaal net zo belangrijk is dat er een markt is voor de franchise formule of dat deze al voor meer dan 100% wordt ingevuld door concurrentie. Ook belangrijk is het toekomst perspectief Het beste advies ten slotte is het doen van voldoende research of laat u ondersteunen door een franchise specialist.
Locatie; Hoe weet ik of een locatie of gebied levensvatbaar is?
Op te bepalen of een locatie of gebied voldoende omzet kan generen wordt vooral bepaald door onderzoek. Als uw franchisegever dat niet doet zult u dat zelf moeten doen. En zelfs als een franchisegever wel onderzoek doet, of misschien wel juist dan, is het goed om zelf ook onderzoek te doen. Dit kan door simpelweg informatie op het internet op te zoeken, zelf de locatie te bezoeken, interviews te doen of door een professionele organisatie.
Locatie; Wat zou moet er voor een winkel onderzocht worden?
Bij het plannen van een nieuwe winkel is het erg belangrijk tevoren een goed beeld te hebben van de locale concurrentie, de locale markt en zaken als passantenstromen en geschikte winkel-locaties. Op basis van bovenstaande kan dan een kosten/baten analyse worden gemaakt en kunt u een onderbouwde prognose maken over de omzet en winstgevendheid. Niet alleen een must voor uzelf, maar wellicht ook voor uw financier. U dient een beeld te hebben van het aantal en soort concurrenten, winkelgroottes, passanten, bezoekersaantallen, assortiment, conversie% (van bezoeker tot klant), gemiddeld besteed bedrag en tevredenheid.Om te weten of uw locatie voldoende levensvatbaar is is het goed om te onderzoeken wat het aantal personen en huishoudens, de gezinssamenstellingen, sociale klassen, inkomens e.d. en vanzelfsprekend zijn passantenstromen van groot belang. Hoeveel passanten in welke winkelstraat lopen, wat voor soort mensen dat zijn en waar ze behoefte aan hebben qua winkelaanbod.
Marktgegevens; Hoe kom ik aan marktgevens
Er zijn veel bronnen op het internet. Een goed voorbeeld hiervan is de Rabobank
De Rabobank geeft inzicht in de cijfers en trends in de Nederlandse franchisepraktijk,
Match; Hoe kom ik er achter of een franchise geschikt is voor mij
Het kiezen van een franchise is wezenlijk anders dan het kiezen van een baan.  Bij franchisegezocht geloven we sterk dat ernergie gericht moet zijn. Dat wil zeggen dat je vooral eerst moet kijken naar waar je passie zit. Wat vindt je leuk en niet minder belangrijk wat kan ik?
Franchise is een uitstekend beginpunt als het gaat om de vraag; wat wil ik, en wat kan ik, kortom, 'Wat zoek ik eigenlijk'. Een franchiseorganisatie zal je graag helpen die vraag te beantwoorden. Zij hebben er tenslotte baat bij dat jij een weloverwogen beslissingen neemt. Toch blijft het te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid. Doe vooral research op het internet en overweeg of je een test je kan helpen je gedachten te bepalen. 
Nadelen; Wat is het belangrijkse nadeel van franchise
Het grootste nadeel van franchising is dat u zich middels een contract verplicht tot bepaalde zaken. Zo zult u de formule zoals die door de franchisegever is ontwikkeld moeten onderschrijven en eerbiedigen. Bedenk voor u een contract aangaat of u in staat bent om binnen de formule te werken. Als bijvoorbeeld de naam of de werkmethodiek u niet aanstaat kunt u beter niet instappen bij die franchiseformule. Daarnaast gaat u bij tekening van een franchisecontract een overeenkomst aan waarbij u een vergoeding zult gaan betalen aan de franchisegever. Hier zit u voor meerdere jaren aan vast, of uw zaak goed of slecht loopt. De looptijd van een franchiseovereenkomst is in de regel vijf jaar. Om de continuïteit en kwaliteit van de formule te waarborgen zult u gecontroleerd worden en veel moeten communiceren met de franchisegever. Dit zal inhouden dat u een stuk vrijheid van handelen zult moeten opgeven. Bij een samenwerkingsverband als franchise zult u moeten geven en nemen, en niet iedere ondernemer is daar even goed in.
Prognoses; Wat wordt er bedoeld met ondeugdelijke prognoses
Prognoses zijn ondeugdelijk als zij niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Dat is bijvoorbeeld het geval als niet of nauwelijks onderzoek heeft plaats gevonden. Maar ook als prognoses slechts zijn gebaseerd op historische gegevens of op niet vergelijkbare gegevens. Prognoses die tot stand zijn gekomen door (zorgvuldig) marktonderzoek of vestigingsplaatsonderzoek zijn meestal wel deugdelijk. Per geval moet worden bekeken of (voldoende) zorgvuldig onderzoek heeft plaats gevonden.
Als de franchisegever op de hoogte is van fouten in prognoses moeten deze vanzelfsprekend worden gecorrigeerd en moet de franchisenemer worden geïnformeerd. Dit nalaten is een onrechtmatige daad maakt de franchisegever schadeplichtig.  . >> Zie ook: Wanprestatie franchisegever.
Als deugdelijke prognoses niet uitkomen en er is sprake van extra steun en begeleiding van franchisegever dan ligt het misschien aan de (lokale) markt. Zeker als het gebrek aan resultaten niet aan jouw inzet en houding is te wijten of anderszins voor jouw rekening of (ondernemers)risico komt.
Voordelen; Waarom zou ik franchisenemer moeten worden?
Doordat beide partijen zich richten op hun sterke punten wordt het maximale effect gesorteerd. Hierbij blijft de franchisenemer zelfstandig, maar hoeft hij niet alles alleen te doen. De franchisegever neemt een deel van de werkzaamheden voor en tijdens de startfase uit handen. Hierdoor worden een aantal "beginnersfouten” vermeden. De franchisegever kan zelf over de nodige know how beschikken, maar hij kan ook gespecialiseerde mensen inhuren. Er is centrale leiding en support aan de kant van de franchisegever. Deze zorgt ook voor een goede marketingmix en een uniforme marktgerichte uitstraling. De ondernemer kan zich nu vooral richten op de communicatie met zijn klanten. Het assortiment van goederen en/of diensten en de levering daarvan komen vaak op het conto van de franchisegever. Dit is afhankelijk van franchiseformule die wordt gehanteerd.
De klant herkent de formule, de klant wordt gestimuleerd voor gebruik van een dienst of de koop van een product door de uniforme uitstraling en gemeenschappelijke naam (handelsnaam en merk). De franchisenemer kan gebruik maken van centrale, dus betere afspraken met bijvoorbeeld de leverancier, de bank, de accountant en het reclamebureau. Investeringen zijn door de ruime ervaring van de franchiseonderneming vrij nauwkeurig te bepalen, waardoor financiële tegenvallers beperkt kunnen blijven. Vaak kan door franchisenemer gebruik worden gemaakt van een financieringsarrangement. Een franchisenemer kan zich meer toeleggen op de commerciële kant van de onderneming zoals verkoop van producten en/of diensten, after sales service en presentatie, dan zijn niet samenwerkende collega/concurrent. Dit komt dikwijls tot uitdrukking in een hogere omzet door de professionele aanpak en lagere kosten door schaalvoordelen als gevolg van de samenwerking. De winst blijft bovendien bij de zelfstandige ondernemer/ franchisenemer. Wanneer de franchisenemer zijn commerciële kant wil uitbreiden moet dit in overleg gebeuren met de franchisegever, de belangen van beide partijen mogen niet in strijd met elkaar zijn. Door franchising is het mogelijk voor de ondernemer om een bedrijf te starten met weinig startkapitaal en weinig risico.
Match; Hoe weet ik of ik pas bij een franchiseorganisatie
Soms storten franchisenemers zich vol overgave op hun onderneming om er pas na de start pas achter te komen wat er van hun persoonlijkheid wordt gevraagd of wat de werkelijke bedrijfscultuur is. Op het eerste gezicht een zaak van de franchisenemer maar toch ook van de franchisegever. Brochures en sites met lachende, succesvolle ondernemers, plaatjes van grote auto’s en een winst & verliesrekening om de vingers bij af te likken vertellen slechts een (klein) deel van het verhaal.  Er kan sprake zijn van het allerbeste verdienmodel maar in de handen van de verkeerde persoon zal het niet werken. Zoek dus een adviseur en laat u goed voorlichten.
Frequently Asked Questions (Veel gestelde vragen)
Veel van de antwoorden die u zoekt hebben wij gerubriceerd. Hieronder vindt u, aan de hand van veel gestelde vragen, waarschijnlijk ook  antwoorden op vragen die u heeft. Mocht u tevergeefs zoek naar een antwoord dan kunt u vanzelfprekend ook direct contact met ons opnemen.
Onderzoek