Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Heeft u een aantal formules op het oog? Dan is het verstandig om te onderzoeken of het een beproefd en gedegen franchiseconcept is:
Kijk naar de naamsbekendheid van de formule, hoe lang ze bestaan en hoe ze inspelen op veranderingen in de markt. Ga in gesprek met franchiseondernemers die al samenwerken in  de formule en vraag de franchisegever om u inzicht te geven in eerder behaalde resultaten (in de omgeving van uw bedrijfsruimte).

Ga na of de franchisegever transparant is over zijn eigen verdienmodel? Wat zijn bijvoorbeeld zijn marges, en hoe beïnvloeden deze uw marges?

Ga na of de formule een vereniging van franchisenemers heeft en of bij de formule de Europese Erecode Inzake Franchising wordt toepast.

Onderzoek de jaarrekeningen van vestigingen van dezelfde formule en probeer te achterhalen of er deelnemers aan de franchise in het verleden failliet zijn gegaan of zijn gestopt.
Een franchisegever is niet verplicht om omzet- en resultaatprognoses aan u ter beschikking te stellen. Dergelijke prognoses zijn voor uw beeldvorming wel van groot belang, dus bewaak dat u deze krijgt. Prognoses dienen gebaseerd te zijn op verifieerbare markt- en formule- gemidddelden, toegespitst op de locatie waar u uw oog op hebt laten vallen.

U heeft ook een haalplicht als het gaat om informatie en dient dus goed onderzoek te doen. Vraag door als u het gevoel heeft dat de zaken mogelijk té rooskleurig worden voorgesteld en laat de informatie toetsen door een (onafhankelijke) derde.

Lees de franchiseovereenkomst altijd kritisch door en stel vragen. Zorg dat u goed zicht heeft op de rechten en plichten die de overeenkomst met zich meebrengt. Vraag eventueel onafhankelijk juridisch advies (vooral als u dit zelf lastig kunt doorzien).

Mogelijk krijgt u te horen dat de franchiseformule werkt met standaardcontracten en er daarom weinig ruimte is voor onderhandeling. Lees het contract goed door en indien er zaken in staan waar u vraagtekens bij zet, informeer, vraag door en laat uw twijfel horen.
Starten met een franchise
Een franchise is een goede optie als het gaat om ondernemerschap. Tussen franchiseformules bestaan grote verschillen, bijvoorbeeld in de keuzevrijheid die u heeft om te ondernemen. Kijk daarom goed welk type franchise aansluit bij uw wensen. Een franchisegever kijkt op zijn beurt ook of u past binnen de formule. Een goede voorbereiding kan u veel ellende besparen
Onderzoek o.a. de diensten die de franchisegever aanbiedt? Denk hierbij aan marketing, bedrijfsvoering en het assortiment.  Welke plichten heeft de franchisegever en hoe concreet zijn deze geformuleerd? (denk hierbij aan promotieactiviteiten en het bewaken van de kwaliteit van de formule).

Welke rechten en plichten heeft u als franchisenemer, bijvoorbeeld verplichte afname van producten/diensten en prijsstelling (het vaststellen van prijzen is overigens conform de mededingingswet niet toegestaan in franchise. Wel kan de franchisegever adviesprijzen mee- geven.).

Hoe zit het met bedrijfsruimte. Is deze in uw bezit, wees dan alert op het concurrentiebeding in uw overeenkomst. Hoe zijn de gebieden ingedeeld en waarom? In hoeverre heeft u exclusiviteit en ligt dit ondubbelzinnig en duidelijk vast?
ZIjn er tussentijdse uitstapmogelijkheden. Ga na of er een exit-traject mogelijk is als de resultaten tegenvallen of wanneer u om een andere reden uw onderneming wilt stopzetten?

Ga na wat de gevolgen zijn voor uw investeringen en kosten. Kijk of uw rechtsbijstandsverzekering ook franchisegeschillen dekt. Als ondernemer heeft u namelijk geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid.
Onderzoek
Informatieuitwisseling
Het aanbod